Začaly jezdit rychlovlaky TGV mezi Paříží a Lille

Paříž -  Francouzský prezident François Mitterrand 18. května 1993 slavnostně zahájil provoz na nové železniční trati pro vysokorychlostní vlaky TGV, spojující Paříž s Lille. Cesta mezi těmito dvěma městy vzdálenými od sebe vzdušnou čarou 240 kilometrů, trvala jednu hodinu a dvacet minut. Vlak jel rychlostí 300 kilometrů v hodině, na úseku Arras-Lille, který se teprve dokončoval musel vlak zpomalit. Stavba úseku dlouhého 333 km probíhala mezi roky 1989 až 1993.

Úsek se nazývá LGV Nord-Europe a byl již třetí tratí systému TGV. První úsek trati, nazvané Sud-Est, která spojuje Paříž s jihovýchodní oblastí Francie a se Švýcarskem, byl uveden do provozu v roce 1981. O osm let později byl pak otevřen první úsek trati Atlantique vedoucí na atlantské pobřeží.

Zkratka TGV představuje slova train à grande vitesse (vysokorychlostní vlak). Vlaky TGV jsou elektricky poháněná vozidla, pohybující se po kolejích normálního rozchodu.