WHO přijala dohodu o boji proti kouření

Ženeva - Světová zdravotnická organizace přijala 21. května 2003 na svém výročním zasedání v Ženevě první mezinárodní dohodu o boji proti kouření a tabáku. Dohoda byla schválena všemi členskými státy a v platnost vstoupila v únoru 2005. Česká republika však dodnes patří mezi státy, které ji závazně neratifikovaly. Již v roce 1964 bylo dokázáno, že kouření má na rakovinu plic větší vliv než znečištěné ovzduší. V této době se také začaly objevovat první varovné nápisy proti kouření a pokusy ho omezit.

O dohodě o boji proti kouření a tabáku se jednalo téměř čtyři roky. Světová zdravotnická organizace po celou dobu jednání čelila silnému odporu výrobců tabáku. Cílem dohody bylo snížit úmrtnost způsobenou kouřením a podstatně omezit reklamu tabákových výrobků. Stejného dne jako dohoda tedy byla schválena i povinnost umístit na krabičky cigaret velké varovné nápisy.