Byla založena Betlémská kaple

Praha - Listinou vydanou 24. května 1391 rytířem Hanušem z Mühlheimu, dvořanem krále Václava IV., byla založena Betlémská kaple na Starém Městě pražském. Stavba, která byla schopna pojmout až tři tisícovky posluchačů, byla určena pro kázání v českém jazyce. Bezpochyby největší slávu si Betlémská kaple získala za působení mistra Jana Husa, který zde kázal od roku 1402 až do roku 1412, kdy musel pod hrozbou interdiktu opustit Prahu. V průběhu 15. a 16. století sloužila kaple v podstatě jako regulérní farní kostel, přičemž byl připomínán Husův odkaz. Vedle mnoha slavných osobností této doby zde v roce 1521 působil také německý reformátor Tomáš Müntzer. 

 

Po roce 1620 spravoval Betlémskou kapli převážně Jezuitský řád. Ten zde také zřídil seminář Svatého Václava. Po zrušení řádu v roce 1773 fungovala budova jako kostel, v roce 1786 však byla pro svůj špatný stav zbořena a na jejím místě vyrostl činžovní dům.

Po znárodnění obytné budovy v roce 1948 rozhodl tehdy vládnoucí režim o obnově kaple. Rekonstrukce podle projetu architekta Jaroslava Fragnera byla dokončena o čtyři roky později. Na konci osmdesátých let získalo Betlémskou kapli České vysoké učení technické, které ji provozuje dodnes. Kromě slavnostních akcí ČVUT se zde pravidelně konají také vzpomínkové ekumenické bohoslužby.