Soudce Nagy, který chtěl své dluhy řešit penězi z úplatků, zbaven funkce

Praha -  Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil podal návrh na kárné řízení soudce Nagye a až do jeho skončení jej zbavil funkce. Soudce Pavel Nagy, známý z případu vymyšleného soudního líčení, na svou funkci sice již rezignoval, nicméně až poté, co jeho nadřízení obdrželi důkazy, že bral úplatky. Reportéři televize Nova mu nabídli peníze za informace, ke kterým měl jako soudce přístup, a on je přijal. Transakci však zaznamenala kamera. Nagy se k případu odmítl vyjádřit. V současné době je Nagy v pracovní neschopnosti, neboť se údajně psychicky zhroutil.

Reportéři Novy zjistili, že Nagy má statisícové dluhy. Nabídli mu, že od věřitele směnky odkoupí. Problém ale nastal ve chvíli, kdy se původní držitel směnky v hodnotě 350 tisíc, podnikatel Koláček, zdráhal směnku odprodat.

Nagy zvažoval, zda by pro něj nebylo výhodnější zbavit se podnikatele Koláčka prostřednictvím konkursního řízení, k čemuž by potřeboval peníze na úplatky pro advokáta a předsedkyni krajského soudu.  Z vyjádření soudce rovněž vyplynulo, že peníze pocházející z úplatků potřeboval mimo jiné i na „spláchnutí“ svého dopravního přestupku, kvůli němuž mu hrozilo další kárné řízení.

Nadřízení podali na soudce Nagye trestní oznámení

Nagy rezignoval na svou funkci poté, co jeho nadřízení obdrželi důkazy, že bral úplatky. Předseda okresního soudu Jiří Rajm na něj v důsledku toho podal trestní oznámení. „Svým jednáním JUDr. Nagy prokázal, že není schopen nezávisle, nestranně a spravedlivě rozhodovat. Zároveň však také zcela neodůvodněně snížil důvěryhodnost práce soudců zdejšího soudu i celé justice,“ uvedl předseda mladoboleslavského soudu. „Jeho jednáním a zejména nepravdivými informacemi, jež rozšiřuje o příslušnících soudcovského stavu, jsme zcela šokováni a ostře se proti nim ohrazujeme,“ dodal.

Není to však první trestní oznámení na jeho osobu. V březnu na něj podal trestní oznámení i ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Podle něj se Nagy dopustil padělání a pozměňování veřejné listiny a zneužívání pravomoci veřejného činitele, protože si v roce 2007 vymyslel soudní líčení, jež se nekonalo. Pospíšil také v souvislosti s Nagyho úplatkářskou aférou podal návrh na zahájení kárného řízení. Až do jeho skončení ho navíc zbavil funkce soudce. Jinak by Nagy měl ze zákona nárok ji vykonávat ještě tři měsíce po podání rezignace.

Rajm již dříve velmi přivítal rozhodnutí svého podřízeného rezignovat. Trval prý na něm již po rozhodnutí Nejvyššího soudu. „Výsledek kárného řízení práci a zejména chování soudce nijak příznivě neovlivnil,“ sdělil. Soudce podle něj své chování nezlepšil. „Dopustil se jednání, které je jak v rozporu se zásadami soudcovské etiky a naplňuje znaky kárného provinění, tak i v rozporu s normami trestního práva,“ uvedl.

Soudce Nagy neplnil řádně své povinnosti

Nejvyšší soud 5. března zrušil rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, který soudci loni odejmul talár. Namísto toho Nagyi na půl roku o čtvrtinu snížil plat. Podle odhadů jednoho ze soudců tak přijde přibližně o sto tisíc korun.

Nagy před časem například zmeškal soudní jednání, vymyslel si a zaprotokoloval závěrečnou řeč obhajoby a vynesl rozhodnutí, jako by se líčení opravdu uskutečnilo. Nadřízení mu kromě lží a falšování jednání vytýkali také průtahy v dalších kauzách. Nagy se bránil tím, že prý byl ve stresu a projevily se u něj příznaky choroby. Podle předsedy soudu se v souvislosti se soudcem objevily v poslední době další problémy.

Soudce se hájil mimo jiné tím, že v minulých letech trpěl takzvaným syndromem spánkové apnoe. Choroba způsobuje, že člověk ve spánku přestává na několik vteřin dýchat. Nemoc může mít za následek nedokrvení mozku, nespavost, deprese a úzkosti.

Ilustrační foto
Ilustrační foto