Byla podepsána Pittsburská dohoda

Pittsburgh - Pittsburská dohoda, kterou podepsali dne 30. května 1918 představitelé českých a slovenských organizací v USA spolu s T. G. Masarykem, schvalovala spojení Čechů a Slováků v samostatném státě. Pittsburská dohoda tak výrazně pomohla vzniku československého státu. Kromě T. G. Masaryka a zástupců Slovenské ligy dohodu podepsali i představitelé Českého národního sdružení a Svazu českých katolíků. Již krátce po vzniku samostatného Československa se Pittsburská dohoda stala předmětem vnitropolitických sporů. Dokument zaručoval Slovákům vlastní administrativu, sněm, soudy a slovenštinu jako úřední a vyučovací jazyk. Na rozdíl od předešlé Clevelandské dohody z roku 1915 však jako státní uspořádání uváděl republiku, nikoli federaci.

Ačkoli šlo pouze o programovou dohodou amerických Čechů a Slováků, která navíc uváděla, že o státním zřízení, ústavě i postavení Slovenska rozhodne až Národní shromáždění, řada Slováků, například kněz a politik Andrej Hlinka, se jí dovolávaly jako česko-slovenské smlouvy při požadování autonomie Slovenska.

Pittsburská dohoda se tak po roce 1919 stala hlavním předmětem zápasu o autonomii Slovenska.