Bylo otevřeno pražské Divadlo Archa

Praha - Pražské Divadlo Archa bylo otevřeno v prostorách bývalého Divadla E. F. Buriana. Slavnostní otevření se konalo 5. června 1994 společným vystoupením Mina Tanaky a Johna Calea. Divadlo se stalo centrem pro současná scénická umění bez ohledu na hranice mezi žánry a během své existence přivítalo na své scéně řadu osobností světového umění. Divadlo Archa nemá stálý divadelní soubor, svá představení vytváří formou projektů.

Divadlo Archa, které vyrostlo v prostorách původního divadla D34, následně Divadla E. F. Buriana, bylo postaveno spolu s novou budovou funkcionalistického bankovního paláce v letech 1937 až 1939 architektem Františkem Markem. V roce 1993 bylo divadlo rekonstruováno a nové řešení interiéru a exteriéru navrhl a uskutečnil architekt Ivan Plicka.

K divadlu patří i funkcionalistická kavárna, která je v jeho těsném sousedství. Byla otevřena současně s divadlem a její interiér koresponduje s architektonickým řešením divadla.