Přemysl Houda

Přemysl Houda vyučuje na Vysoké škole ekonomické a na fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. V minulosti působil jako zástupce ředitele Asociace občanských poraden a jako právní poradce s poradnami spolupracuje i nadále. Aktivně se zajímá o problematiku lidských práv, od roku 2007 působí jako stálý zástupce v Radě vlády pro lidská práva. Na Karlově univerzitě v Praze vystudoval politologii a historii a v roce 2006 složil rigorózní zkoušky a získal doktorský titul. Na kontě má již několik odborných publikací, mimo jiné například příručku Jak nepřijít o bydlení, která popisuje práva a povinnosti nájemců bytů.