Martin Šesták

Martin Šesták vystudoval obor ekonomická statistika na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 1984 pracoval v oddělení práce a mzdy společnosti Oděva Třebíč. V listopadu 1985 se stal členem pedagogického sboru Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Vyšší odborné školy, kde působí jako učitel odborných ekonomických předmětů.