Matematický genius John Nash slaví jubileum - 80 let

Bluefield (USA) - Americký vědec, jedna z nejvýznamnějších vědeckých kapacit 2. poloviny 20. století, započal svůj život v roce 1928 v Západní Virginii. Do zlatého fondu vědeckého poznání přispěl především teoriemi her, rovnováhy či vyjednávání,  pojednávajících o nejúčinnější metodice řešení sporu z analytického hlediska. V roce 1994 se mu dostalo významného ocenění jeho vědecké činnosti, kdy  mu Švédská akademie udělila Nobelovu cenu za ekonomii.

Přitom vážnější zalíbení v matematice objevil John Forbes Nash až v závěrečné fázi středoškolského studia. V dalších letech spojil svůj profesní život a výzkum s Princetonskou univerzitou, kde po delší přestávce působí i v současnosti.

Nash se ve svém bádání soustředil na využití zákonitostí matematiky především v účinném řešení sporu mezi dvěma konkurenty. Podle Nashovy teorie lze každý existující spor dvou stejně mocných soupeřů předem vyhodnotit, zobecnit a vyslovit účinné řešení, které je pro každého z protivníků to nejvýhodnější.

Tzv. Nashova rovnováha nastává v momentě, kdy oba soupeři konají to, co je pro ně nejvýhodnější z hlediska konání protivníka. Individuální snaha tak vede k rovnováze ve společnosti.I v pokročilém věku se Nash těší dobrému zdravotnímu stavu a v technickém institutu v Princetonu stále usiluje o nové matematické teorie.