StB si tajně pořizovala fotografie kardinála Tomáška

Praha - Sledování kardinála Františka Tomáška tajnými složkami není žádným tajemstvím. Nedávno vyšlo najevo, že si StB pořizovala také fotografie. Ty se budou promítat dnes v Praze na Vinohradech. Celkem se dochovalo asi čtyři sta fotografií. Na snímcích je zachycen František Tomášek v různých etapách své kněžské činnosti mezi roky 1962 až 1988. Sledování bylo zaměřeno pouze na jeho osobu, ale ve skutečnosti byl zachycen v řadě dalších případů, které nemusely nutně souviset se sledovacími akcemi.

Na výstavě budou k vidění i fotografie z 25. prosince 1985, tedy poté, co kardinál Tomášek sloužil mši ve svatém Vítu. V té době bylo už několik let tradicí, že na něj věřící čekali na náměstí, aby se s ním pozdravili. Byl v té době výraznou autoritou, protože už jednoznačně vstoupil do konfliktu s komunistickou mocí.

Kardinál František Tomášek si byl vědom, že je na veřejných akcích fotografovaný. „Na fotografiích z Mukařova, kam jezdil na odpočinek, byl však fotografován, aniž by o tom věděl. Státní bezpečnost si v protějším domě, kde kardinál bydlel, pořídila takzvaný opěrný bod. Ten jim poskytl bývalý krajský náčelník SNB. Zde šlo jednoznačně o tajné fotografování,“ říká historik Petr Blažek.

Jedno z prvních sledování se uskutečnilo v roce 1965 v době, kdy se kardinál František Tomášek stal apoštolským administrátorem pražské arcidiecéze a ujal se své biskupské funkce, do níž byl tajně vysvěcen už v roce 1949.

Fotografií kardinála Františka Tomáška se v archivech bezpečnostních složek uchovalo velké množství, je to unikátní i v rámci bývalého sovětského bloku, kdy svazky ze sledování byly většinou zničeny.