Byl zavražděn přemožitel Inků Francisco Pizarro

Lima - Francisco Pizarro vešel do dějin jako pasáček vepřů, ze kterého se stal dobyvatel říše Inků. V dějepisných učebnicích jej lze také najít jako conquistora, španělského dobyvatele Nového světa. Poté, co se zmocnil Incké říše a pokořil tuto významnou civilizaci Latinské Ameriky, byl svými spolubojovníky zatčen a zavraždil jej vlastní syn. Stalo se tak 26. června 1541. Francisco Pizarro Gonzáles se narodil 16. března 1476 jako nemanželské dítě španělské vesničanky Francisky Gonzáles Mateos a kapitána španělské armády, šlechtice Gonzála Pizarra Rodrigua de Aguilara. Ten byl spřízněn i s Hernánem Cortézem, dobyvatelem Aztécké říše. Malý Pizarro však vyrůstal bez otcova vlivu v chudých poměrech španělské vnitrozemské provincie Extremadura a živil se jako pasák vepřů.

Od roku 1502 se účastnil zámořských plaveb do Ameriky, v roce 1513 byl členem expedice mořeplavce Vasco de Balboy, při níž Španělé překročili Panamskou šíji k Tichému oceánu a zjistili, že Kryštof Kolumbus před jedenadvaceti lety objevil nový světadíl. Pizzaro se usídlil v oblasti dnešní Panamy, kde se také dozvěděl o bohatství, kterým disponovali Aztékové, než jejich říši dobyl Cortéz. Po informacích o další indiánské kultuře, říši Inků, se rozhodl objevit tajemné město zlata Eldorádo.

V letech 1524-1528 proto podniká dvě výpravy do oblasti dnešního Peru. Zpět do Panamy přiváží incké zlato, šperky a umělecké předměty. Z pověření španělského krále Karla I. začal s další španělskou kolonizací Latinské Ameriky. S inckým králem Atahualpou se setkal 16. listopadu 1532 v Cajamarce, inckém městě vzdáleném přes tisíc kilometrů od tehdejšího centra indiánské říše, Cusca. Přibližně dvě stovky Pizarrových mužů povraždili tisícový Atahualpův doprovod a krále zatkli. Španělé následně přijali výkupné ve formě místnosti až ke stropu naplnění zlatem, Atahualpu však Pizarro nepropustil, obvinil jej ze spiknutí a v roce 1533 nechal popravit.

Popravou krále se Pizarro stal faktickým dobyvatelem říše Inků a jako takový také vešel do dějin. V následujících letech obsadil Cusco a založil nové centrum říše, Ciuadad de los Reyes (dnešní peruánské hlavní město Lima). Od roku 1537 se Pizarro ale dostal do boje o moc nad ovládnutým územím. Jeho společník Diego de Almagro totiž rozdělení dobyvatelských zisků považoval za nespravedlivé a Pizarro jej neumlčel ani věnováním západního pásma pobřeží Tichého oceánu (dnešního Chile). Později byl uvězněn a 26.června 1541 v Ciuadad de los Reyes zavražděn vlastním synem.