Darwin představil evoluční teorii

Londýn - Charles Darwin prezentoval poprvé na veřejnosti svoji převratnou teorii o původu druhů 1. července 1858. Teorie vysloužila svému autorovi horké kritiky zejména ze strany církve. Pár let nato se ale stala základem bádání biologů, genetiků, sociologů i filozofů a dnes je přijímána širokou vědeckou obcí. Darwin na své teorii pracoval přes 20 let, protože se snažil o co nejobecnější platnost. "Množte se, odlišujte se, nejsilnější ať přežijí, nejslabší ať vyhynou," napsal ve své publikaci Darwin. V knize O vzniku druhů zjednodušeně řečeno tvrdí, že organismy se postupně přizpůsobují změněným podmínkám a že přežijí jen ti, kteří se dokážou nejlépe adaptovat. Nejúčelnější uzpůsobení pak v populaci pomalu, generaci po generaci, převládnou, až vznikne nový druh.

Svou evoluční teorii začal Darwin formulovat během let 1831 až 1836, kdy mapoval pobřeží Jižní Ameriky a Austrálie. Klíčový byl pro něj pobyt na ekvádorském souostroví Galapágy, kde ho zaujal zejména tucet druhů ptáků pěnkavovitých, kteří se lišili výrazně jen tvarem a velikostí zobáku. Darwin usoudil, že tito ptáci se vyvinuli ze společného předka adaptací na potřebu získávat potravu z různých zdrojů.

Na evoluční teorii pracoval společně s britským přírodovědcem Alfredem Russelem Wallacem. Oba badatelé v létě 1858 sepsali výtah ze svého díla a společně ho zaslali londýnské Linnéově společnosti, kde byly tyto dopisy na shromáždění vědců 1. července téhož roku představeny. Wallace nakonec přiznal prioritu svému známějšímu kolegovi, který teorii vydal knižně v listopadu 1859.