Založen kanadský Québec

Québec - Město Québec je jedno z nejstarších evropských osídlení na americkém kontinentu. Bylo založeno francouzským cestovatelem, kartografem a mořeplavcem Samuelem de Champlainem 3. července 1608. Québec vznikl v místech bývalé indiánské osady Stadacona a stal se prvním trvalým francouzským osídlením v Kanadě.

Název města byl převzat z jazyka indiánského kmene Algonkinů, kteří tak označovali říční úžinu. Québec svou vyvýšenou polohou u jedné z největších amerických řek výborně posloužil jako strategická základna pro další francouzskou expanzi směrem do vnitrozemí.

Původní osada se začala brzy rozrůstat a nakonec se stala centrem nové francouzské kolonie, kterou pak kardinál Richelieu pojmenoval Nová Francie. Navzdory anglofonní vládě si obyvatelé provincie Québec dodnes podrželi svou původní francouzskou kulturu. Jde o jediný kanadský stát, kde je oficiální řečí pouze francouzština a zároveň je unikátní i náboženské složení provincie, v níž mají drtivou převahu římští katolíci.   

Nejstarší část, Staré město, je zapsána v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Důvodem je zachovalé městské opevnění s citadelou, které tu přistavěli Britové až v 19. století a nazývali ji Gibraltarem Západu. Podobnou pamětihodností se nemůže chlubit žádné jiné město v Severní Americe. Symbolem města je i zámek Frontenac. Ten už od svého vzniku v roce 1893 slouží jako hotelové zařízení původně určené pro bohatou smetánku, která cestovala napříč Kanadou pacifickou železnicí.