Bylo odvysíláno zkušební vysílání Rádia Svobodná Evropa

Praha - Rádio Svobodná Evropa, jehož posláním bylo šířit svobodné informace do evropských socialistických zemí, uskutečnilo své první zkušební vysílání v češtině 4. července 1950 z nákladního automobilu pohybujícího se kolem československých hranic. Rádio Svobodná Evropa bylo založeno Kongresem USA v roce 1949 a jeho sídlem se stal západoněmecký Mnichov. První zkušební program byl odvysílán v červenci 1950 a pravidelně se začalo vysílat o necelý rok později, v květnu 1951.

Prvním ředitelem českého oddělení se stal Ferdinand Peroutka a kromě něho stáli u zrodu rádia Pavel Tigrid a Antonín Kratochvíl. Významnými hlasateli a žurnalisty byli Karel Jezdinský, Sláva Volný, Jožka Pejskar, Lída Rakušanová či Olga Valeská. Pro Rádio Svobodná Evropa také pracoval Egon Lánský, Ivan Medek, Jiří Pehe nebo Otto Pick.

Po roce 1989 ztratila stanice částečně své poslání šiřitele svobodných informací, přesto však ve svém vysílání pokračovala. V roce 1994 ukončila Svobodná Evropa svou činnost v Mnichově a přestěhovala se do Prahy do budovy bývalého Federálního shromáždění. Vysílání Svobodné Evropy v češtině skončilo 30. září 2002.