Odpovědi agentury Kroll na tři otázky Čunkova majetku

Přeseda zelených Martin Bursík ze zprávy citoval v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Veřejnost do ní bude moci nahlédnout nejpozději v úterý.

Získala společnost H&B Real nějakou výhodu, která by poskytovala motiv pro odměnu Jiřímu Čunkovi?

„Některá vysvětlení ohledně těchto skutečností, které pan Čunek podal firmě Kroll byla nepřesná, na druhé straně výhodnost tohoto podniku sama o sobě nepředstavuje důkaz, že se pan Čunek v jeho výsledku obohatil.“

Může Jiří Čunek důvěryhodně vysvětlit legitimní původ majetku své rodiny?

Podle zprávy poskytl Čunek firmě plný přístup k financím svých a své rodiny. „Díky tomu je odhad majetku firmy Kroll v roce 1998 podstatně vyšší než původní policejní odhad, a Kroll proto považuje za možné, a ne podezřelé, že Čunek byl schopen uložit na svůj účet jeden milion korun,“ citoval ze zprávy Martin Bursík.

Vzal Jiří Čunek úplatek?

„Výběr částky 499 tisíc korun z bankovního účtu společnosti H&B Real paní Hurtovou je důležitým důkazem, že došlo k úplatku, jak tvrdí paní Urbanová. Kroll ovšem viděl počítačový výpis zajištěný policií, že tatáž částka byla týž den uložena ve společnosti H&B Real. Nemáme důvody pochybovat o jeho věrohodnosti. Výpis představuje nezávislý důkaz, že peníze vybrané z banky paní Hurtovou nebyly zdrojem peněz uložených panem Čunkem o tři dny později … Existují rozpory v důkazech o tom, kdy a kde se pan Čunek toho dne nacházel. Tyto rozpory ovšem nepodporují tvrzení, že došlo k úplatku.“