Mořeplavec Vitus Bering objevil průliv mezi Asií a Amerikou

Moskva - Dánský cestovatel a mořeplavec v ruských službách Vitus Bering uskutečnil za svůj život mnoho objevitelských výprav. V roce 1728 vedl tzv. kamčatskou expedici, jejímž cílem bylo zjistit pro cara Petra I. Velikého, zda je Asie propojena s Amerikou. Během srpna se výprava dostala k nejvýchodnějšímu místu Čukotského poloostrova a 26. srpna 1728 Bering proplul na loďi sv. Gabriel mořskou úžinou, která spojuje Severní ledový oceán s Tichým oceánem. Tímto proplutím Bering dokázal, že zmíněné kontinenty pevnina nespojuje. Po slavném mořeplavci Beringovi je pojmenován nejen průliv, ale i ostrov a moře.

Vitus Jonassen Bering se narodil v roce 1681 v dánském městečku Horsens. Ve dvaadvaceti letech se nechal zapsat u carského loďstva a přestěhoval se do Ruska. Během života podnikl několik výprav, nejslavnější byla výše zmíněná kamčatská expedice.  

Po objevení průlivu Bering pořádal další výpravy, které měly prozkoumat celou severovýchodní Asii. Vlivem nepříznivého počasí však při jedné z nich Beringova loď ztroskotala a v kruté zimě nepřežila velká část posádky včetně jeho samotného. Tento slavný objevitel zemřel 8. prosince 1741.