Začalo izraelsko-egyptské jednání o uzavření mírové smlouvy

Camp David (USA) - Dne 5. září 1978 začala v Camp Davidu, venkovském sídle amerických prezidentů ve státě Maryland, separátní egyptsko-izraelská jednání za účasti Spojených států amerických. Výsledkem jednání byla pak později rámcová dohoda o uzavření mírové smlouvy mezi Egyptem a Izraelem a rámcová dohoda o dosažení míru na Blízkém východě. Dohody z Camp Davidu vedly poté k egyptsko-izraelské mírové smlouvě podepsané 26. března následujícího roku.

Dvanáctidenního jednání se účastnil krom egyptského prezidenta Anvara Sadata a izraelského premiéra Menachema Begina i americký prezident Jimmy Carter se svými poradci Zbigniewem Brzezinskim a Henrym Kissingerem.

Podepsání alespoň jedné dohody, egyptsko-izraelské mírové smlouvy, dne 26. března 1979 znamenalo pro obě země ukončení třicetiletého válečného stavu. Smlouva dále obsahovala odsun Izraele ze Sinaje, uznání vzájemné hranice za neporušitelnou a vzájemné uznání a navázání diplomatických a hospodářských styků. Druhá smlouva, která řešila zejména palestinský problém, nakonec v platnost nevešla.

Diplomatické styky mezi Izraelem a Egyptem byly navázány v únoru 1980, o dva roky později pak Izrael stáhl své vojenské jednotky ze Sinaje.

V roce 1978 obdrželi Anvar Sadat a Menachem Begin Nobelovu cenu za mír.