„Budovu Národního technického muzea návštěvníci neznají,“ říká Horymír Kubíček

Národní technické muzeum v Praze na Letné má za sebou druhou etapu rekonstrukce. Následná třetí etapa má skončit v září 2010, kdy muzeum oslaví sto let od svého otevření a kdy by mělo být zároveň znovu zpřístupněno návštěvníkům. Technické muzeum se má dočkat nejen nových a modernizovaných expozicí, ale i výrazné změny interiéru, kdy budou dodrženy materiály z původních, ne zcela realizovaných projektů. O minulosti a budoucnosti Národního technického muzea hovořil v rubrice Studia 6 Profil z 1. října jeho generální ředitel Horymír Kubíček. Ptala se Daniela Písařovicová.

Neměla být druhá etapa rekonstrukce hotova už v květnu 2008?
Náročnost takové práce a důraz na obnovu detailu to velice dobře obhájí. Nároky na takovouto budovu jsou totiž veliké. Budova muzea byla projektována v roce 1935 profesorem Babuškou, postavena byla v letech 1938 - 41 a rekonstrukcí prochází poprvé až nyní.
Návštěvníci tuto budovu prakticky neznají. V roce 1942 část budovy zabralo protektorátní ministerstvo pošt, následně v prostorách druhého a třetího patra fungovalo další ministerstvo. V 50. letech zde působilo ministerstvo vnitra, zemědělství a další instituce. Takže prostory, které jsme v 90. letech převzali, potřebovaly značné zásahy. Největším určitě byla výměna sítí.
Bude obnovený kinosál, dvorana… Obnovení znamená opravu a restaurování. Architekt Žilka, který projektoval restaurování budovy, poměrně přísně dodržel plán architekta Babušky. Zachovával proto i původně navržené povrchy, které ve válečné době nebyly dokončeny. Jde o mramorové a žulové obklady a pozdně funkcionalistický důraz na prosvětlení budovy.
Dnes zároveň proběhne připomenutí stého výročí vzniku idey založení našeho muzea představiteli tehdejší technické inteligence především z vysokých škol. Myšlenka vznikla 5. července 1908. Samotné muzeum bylo však otevřeno až v roce 1910 ve Schwarzenberském paláci na Pražském hradě. Stoleté výročí otevření 28. září 2010 by měl být termín, kdy by už měly být všechny expozice otevřeny.

Jak expozice probíhala? Měli jste nějaké problémy?
Při tak velké obnově se problémům nevyhnete. První etapa probíhala v letech 2003 až 2004 a skutečně narážela na celou řadu technických a byrokratických problémů. Většina z problémů, s kterými jsme se potýkali v poslední době, nebyla vyvolána stavbou, ale spíše potřebou dokončit ten který detail.
Stavba v druhé etapě stála 218 milionů korun, což jsou prostředky, které musíte jasně a precizně kontrolovat, chcete-li je účelně využít. Stavba byla kolaudována na konci srpna a včera proběhla předávka stavby. Konec dobrý, všechno dobré.

Do muzea přibylo mnoho nových prvků - jmenoval jste obložení, povrchy. Co dalšího nového bude na návštěvníky čekat?
Jedním z hlavních magnetů vždy byla dopravní hala. V našich plánech je nový důraz na příběhy jednotlivých strojů, lokomotiv. Tedy nejen přeplnění dopravní haly, ale i jednotlivé důrazy. Podobné je to s fascinující expozicí rudného a uhelného dolu. Tu jsme rozdělili na dvě prohlídkové trasy, kterým bude vévodit vstupní místnost, která bude pojata výrazně výtvarně. Méně čekaná je expozice tiskařství. Česká tradice tisku a její kvality nás zavazuje k tomu, abychom otevřeli expozici tiskařství, která už je rozpracovaná v druhém patře.

Co ještě plánujete zrekonstruovat, než se do muzea znovu podívají návštěvníci?
Nejdůležitější je příslib vlády, že poskytne prostředky na nové expozice. Druhá etapa konstrukce byla určena pro návštěvnické prostory. Třetí etapa zůstane pro normálního návštěvníka prakticky neviditelná, protože půjde o zaměstnanecké prostory a opravu fasády v zadní části. Tato etapa je již rozprojektována a počítá se s ní na léta  2009 až 11.
Ovšem klíčové pro nás jsou příprava nových expozic a pokračování v našich velkých projektech, jako je Železniční muzeum v lokomotivním depu na Masarykově nádraží a projekt muzejního stavitelství v Plasích.

V roce 2011 vpustíte první návštěvníky do muzea?
Daří se nám, máme libreta, máme vybrané exponáty, takže asi zvládneme připravit expozice dříve. Klíčovým datem pak bude stoleté výročí otevření Technického muzea Království českého 28. září 2010. Toto datum bereme jako závazné a doufám, že mu dostojíme.

Jaké to je šéfovat takové instituci, jako je Národní technické muzeum?
Přišel jsem do zlomové etapy, kdy je na jedné straně stoleté výročí a na druhé straně prázdná budova, protože téměř všechny exponáty jsou odvezeny. V budově probíhal čilý stavební ruch. I personální otázka přitom byla poněkud komplikovaná, protože po určitém vysílení z práce po povodních nemohla být v týmu než únava.
Na druhé straně je zde celá řada erudovaných pracovníků. Řada z nich je u nás tradičně dvacet až třicet let, protože pochopit a postihnout celý obor je skutečně práce na celý život.

(redakčně kráceno)