Opus Dei - velmi uzavřené až utajené hnutí

Řím - Prelatura svatého kříže a Opus Dei (Dílo Boží) je mezinárodní katolická organizace podléhající přímo papeži. Jejím posláním je šířit poselství, že práce a každodenní život jsou příležitostí pro přiblížení se Bohu, službu ostatním a zdokonalování společnosti. „Je to náboženské společenství velmi uzavřené, dokonce řekl bych utajené,“ charakterizoval Opus Dei religionista Ivan Štampach. Klíčovou náplní její činnosti je ovšem vzdělávání. Provozuje řadu edukativních center včetně univerzit.

Opus Dei má asi 87 tisíc členů, z toho zhruba dvě procenta jsou kněží a vysoce postavení duchovní ve Vatikánu. Jejich jména jsou ale tajná. Asi 70 procent členů tvoří supernumeráři, kteří žijí většinou mimo centra v manželství, mají svá povolání a organizaci pomáhají – a to i finančně.

Pětinu tvoří numeráři, kteří žijí v celibátu, obvykle v centrech Opus Dei, mají svá povolání a většinu příjmu odevzdávají organizaci. Složitou organizační strukturu doplňují numeráři-asistenti. Vstup do organizace pro ně znamená velice složitý několikaletý proces. Někteří z nich působí v ultrapravicových vládách. Nejvíce členů žije v Evropě (50 tisíc) a v Americe (30 tisíc).

„Každý laik se může stát knězem, kněze, kteří už kněžími jsou, nebo řeholníky mezi sebe nepřijímají,“ uvedl Ivan Štampach. Dodal, že se Opus Dei snaží orientovat na mladé lidi a vychovávat je svým způsobem.

Na vrcholu organizace stojí nejvyšší představený, prelát. Toho jmenuje papež. Nejvyšší funkci v Opus Dei, která je udílena doživotně, dosud zastávali zakladatel prelatury Escrivá (1928-1975), Álvaro del Portillo (1975-1994) a Javier Echevarría (od dubna 1994). Organizace má střediska po celém světě, například v Africe, Izraeli, Rusku, Austrálii či Indii. Od roku 1946 má ústředí v Římě, předtím sídlila v Madridu. V Česku zřejmě nemá Opus Dei příliš velké množství sympatizantů. Organizace je známá mimo jiné díky románu Dana Browna Šifra mistra Leonarda, kde americký spisovatel vylíčil Opus Dei jako tajnou skupinu dychtící po moci.