Harald zur Hausen

Praha - Nobelovu cenu získal za objev lidského papilomaviru, který způsobuje rakovinu děložního čípku. Narodil se 11. března 1936 v německém Gelsenkirchenu. Medicínu studoval na univerzitách v Bonnu, v Hamburgu a Düsseldorfu, kde také roku 1960 promoval. Na Düsseldorfské univerzitě poté pokračoval jako odborný asistent v Institutu pro lékařskou mikrobiologii. První zahraniční stáž absolvoval v americké Filadelfii.

V roce 1969 habilitoval na Würzburgské univerzitě. O tři roky později byl jmenován profesorem na katedře pro klinickou virologii při univerzitě v Erlangenu-Norimbergu. V roce 1977 přesídlil na univerzitu ve Freiburgu.    

Dvacet let (1983-2003) předsedal Německému centru pro výzkum rakoviny. Pod jeho vedením byly položeny základy pro hlubší spolupráci mezi univerzitními výzkumnými středisky a rychleji zaváděny nové lékařské poznatky do praxe.

Specializuje se na vznik a formy rakoviny způsobené virovými infekcemi. Hypotézu, že lidské papilomaviry hrají roli při vzniku rakoviny děložního čípku, publikoval již v roce 1976. Prvně se jeho týmu podařilo izolovat virus HPV 16 a HPV 18 počátkem osmdesátých let.

Objevení původce vzniku rakoviny děložního čípku umožnilo vyvinout očkovací látku, která nyní významně napomáhá předcházet vzniku této zákeřné nemoci, jež je druhou nejčastější nemocí reprodukčních orgánů žen.    

Za své průkopnické objevy získal celou řadu vědeckých ocenění a čestných doktorátů, v roce 1994 převzal čestný doktorát Univerzity Karlovy.