Françoise Barréová-Sinoussiová

Praha - V roce 1983 se stala spolu s Lucem Montagnierem spoluobjevitelkou viru HIV 1, který způsobuje syndrom získaného selhání imunity, známý pod zkratkou AIDS. Díky objevu viru bylo možné vypracovat diagnostické testy a vyvinout léky, které množení viru zpomalují.

Barréová-Sinoussiová se dlouhodobě zabývá výzkumem retrovirů, tedy virů schopných přepsat svou genetickou informaci do DNA, kterou mohou následně vložit do genomu hostitelské buňky. Je profesorkou virologie a vedoucím skupiny, které se ve francouzském Pasteurově ústavu zabývá zkoumáním retrovirálních infekcí.

Narodila se ve Francii v roce 1947. Vystudovala virologii v Pasteurově institutu. Je osmou ženou, která obdržela Nobelovu cenu za lékařství.