Císař Claudius byl otráven svou manželkou Agrippinou

Řím - Císař Claudius byl ve světě známý jako znalec historie a práva. Během své vlády získal v bojích nové kolonie a upevnil moc Římské říše. Své otroky dosazoval do důležitých vládních funkcí. Velmi miloval především ženy, a láska k opačnému pohlaví se mu také stala osudnou. Jeho čtvrtá manželka Agrippina ho 13. října roku 54 otrávila houbami. Claudius byl od narození handicapován těžkou chorobou. Historikové se shodují, že šlo s největší pravděpodobností o dětskou obrnu. Lidé se mu posmívali, že koktal a kulhal. Měli ho za hlupáka. Opak byl však pravdou. Claudius nebyl mentálně postižen a na svou dobu se dožil poměrně vysokého věku.

Mluvil řecky a jako jeden z posledních lidí se naučil jazyku Etrusků. Přítelem a učitelem byl Claudiovi slavný římský historik Titus Livius, který v něm vzbudil zájem o historii. Claudius byl čtyřikrát ženat. První dva manželské svazky z mládí skončily brzy rozvodem.

Claudius měl prudkou povahu a trpěl záchvaty krutosti. Během jeho vlády byly popraveny stovky senátorů a jezdců. Císař také velmi holdoval alkoholu a přejídal se.