Kdo je Zdeněk Pešat

Vizitka literárního historika Zdeňka Pešata

Datum a místo narození: 4. listopadu 1927, Frýdek-Místek

Vzdělání: vystudoval literární vědu, slavistiku a estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (titul PhDr., 1947-1952), CSc. (1958), DrSc. (1992)

Kariéra: tajemník katedry české a slovenské literatury FF UK (1950-1953); od roku 1953 působil v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR (ÚČL), nejprve jako aspirant a od roku 1956 jako vědecký pracovník oddělení dějin literatury a lexikografie; v letech 1964-67 a 1968-70 zástupce ředitele; začátkem 70. let byl vyloučen z komunistické strany; od prosince 1989 do ledna 1993 byl ředitelem ÚČL

Ostatní:

- odborník na českou literaturu 19. a 20. století a teorii literatury, jeho práce zahrnuje prakticky celé novodobé české písemnictví

- je autorem prací o Aloisi Jiráskovi, Josefu Svatopluku Macharovi a Jaroslavu Seifertovi, vydal také studie věnované F. X. Šaldovi a Jiřímu Koláři a Skupině 42, spolupracoval na řadě slovníků a knih věnovaných dějinám české literatury

- dnes Pešat oznámil, že jako tehdejšímu členovi fakultního výboru Komunistické strany Československa se mu v roce 1950 student FF UK Miroslav Dlask svěřil, že policii udal agenta Miroslava Dvořáčka; historici ale tento týden zveřejnili dokumenty, podle nichž bezpečnost o Dvořáčkovi informoval spisovatel Milan Kundera