Projev premiéra Mirka Topolánka před hlasováním o nedůvěře vládě

Za prvé: Tento kabinet je jediným, který dnes zaručuje naší zemi jednoznačné zakotvení v západní euroatlantické civilizaci, je jedinou hrází možného odporu zahraniční politiky směrem na východ. Je zárukou plnění spojeneckých závazků, je zárukou budování a posilování bezpečnostních vazeb, zárukou klidné budoucnosti pro nás i pro příští generace.

Za druhé: Tento kabinet uchránil naši zemi před tvrdším dopadem finanční krize, protože stabilizoval veřejné rozpočty a nastavil pevné hranice pro nezadržitelně rostoucí výdaje státu. Pouze a jedině tento kabinet je dnes zárukou pokračování této politiky, která získala uznání od Evropské komise i od OECD. Každé vystoupení vrcholného politika, jaké převedl Jiří Paroubek dnes, je šířením paniky a šířením poplašné zprávy. Ta krize je totiž krizí důvěry a k obnovení důvěry jenom finanční injekce nestačí. A euro dnes nemáme pouze díky vám, Bohuslave Sobotko, a díky vám, Jiří Paroubku.

Za třetí: Tento kabinet je jediný, který může zaručit, že naše předsednictví v Evropské unii neskončí ostudou. (Smích z řad ČSSD.) Jsme první vládou, která provádí aktivní evropskou politiku na všech úrovních. (Ironický potlesk. Výkřik: Evropě to osladíme!) Od ministerských referentů, přes diplomaty a ministry, až po jednání Evropské rady. Jsme dnes považováni za zemi, která přispívá k hledání řešení, přispívá k hledání konsenzu. (Poznámky z řad ČSSD.) Nesedíme v koutě. Nejsme těmi, kteří jen odmávnou všechny návrhy, aniž by k nim cokoli řekli. Díky tomu dokážeme ovlivňovat politiku Evropské unie ve prospěch našich občanů daleko více, než odpovídá velikosti České republiky. Nestabilita České republiky po pádu kabinetu může vést Evropskou unii k řešením, která jsou bezprecedentní.

Za čtvrté: Tento kabinet je jediným, kdo má dnes vůli k nezbytným reformám i za cenu ztráty vlastní popularity. Tato práce začíná nést své ovoce. Pokud by ale nebyla dokončena, příznivý dopad reformních kroků by se brzy vyčerpal a příští reformátoři by se nejspíš zrodili až z několikaleté těžké krize.

Za páté: Pouze tento kabinet na české politické scéně uvažuje za hranice jednoho volebního období. Všechny naše kroky směřují k jednomu cíli. Směřují k tomu, aby tato země daleko lépe využívala svůj potenciál. Posilujeme rodinu, podporujeme vzdělání, vědu a výzkum, motivujeme lidi k odpovědnému chování. Vytváříme podmínky pro to, aby Česká republika získala zpět své postavení v elitní společnosti nejvýkonnějších ekonomik, aby byla zemí vzdělaných lidí, zemí s vysokou kvalitou života, která neexportuje levnou pracovní sílu, ale myšlenky a špičkové technologie.

Za šesté: Tato vláda je kabinetem, který nerozhoduje na základě aritmetiky, ale konsenzuálně. Tato vláda poprvé v historii České republiky ukazuje, že programové rozpory lze řešit debatou, nikoli válcováním. Že lze i v heterogenní sestavě a s křehkou podporou nacházet řešení, která jsou ve prospěch všech občanů.

Za sedmé: Tento kabinet je nakonec jediným, který dokáže po zbytek volebního období zabránit chaosu, dokáže zabránit tomu, aby rozumnou vládní politiku nahradila změť osobních ambicí, aby politický program vystřídala mocenská manipulace, politika pražské galerky a metoda výpalného. (Smích z řad ČSSD.) Je to jediný kabinet, který vůbec může zaručit, že se nějaká politika a nějaký program budou realizovat. Že nepřijde buď doba naprosté nestability, nebo mrtvolné stability s nějakou formou skryté či otevřené velké koalice.

Sedmička je šťastné číslo. Řekl jsem tu sedm důvodů, pro které tento kabinet podle mého názoru je v této chvíli nenahraditelný. Sedm záruk, o které by občané s jeho pádem přišli. Rozhodnutí je na vás. Děkuji vám za pozornost a za klid v sále. (Potlesk koaličních poslanců.)