Mořeplavec James Cook - jeho zápisky vyšly knižně

Marton (Británie) - James Cook přispěl k rozvoji mapování moří jako žádný jiný mořeplavec na světě. Během svého života velel třem velkým výpravám, které znamenaly začátek moderního vědeckého výzkumu při objevných plavbách. Cook se zasloužil o přesnější rozčlenění pevnin a moří, stanovil rozměry Severní Ameriky a Austrálie, otevřel cestu k výzkumům Antarktidy. Jeho jméno nesou například ostrovy v Polynésii, průliv mezi ostrovy Nového Zélandu, hora na Novém Zélandu nebo kráter na Měsíci.

 Cook pracoval od třinácti let jako plavčík na uhelné lodi. V té době se sám vzdělával ve všech námořních oborech. V roce 1755 nastoupil jako kormidelník válečného loďstva. O čtyři roky později se zúčastnil plavby do Severní Ameriky. Vynikajícím způsobem tehdy zhotovil přesnou mapu řeky Svatého Vavřince, která umožnila Angličanům zasáhnout do bitvy o Quebec. Cookova snaha nezůstala bez povšimnutí. Byl povýšen na kormidelníka a bylo mu svěřeno i místo asistenta námořního dozoru a později kapitána vyměřovacího škuneru Grenville. Další čtyři léta pracoval na pobřeží Labradoru a Newfoundlandu.

V letech 1768–1771 vedl svou první tichomořskou expedici. Jejím cílem bylo nalézt neznámý jižní kontinent Terra Australis. Cook se k dnešní Austrálii přiblížil z východu. Na místě objevil několik nových ostrovů, včetně Nového Zélandu. V roce 1772 dostal Cook k dispozici dvě nové lodi, Resolution a Adventure. Druhá expedice, kterou s těmito loděmi absolvoval, měla za úkol pátrat po předpokládané pevnině v jižním Tichomoří. I tato výprava byla úspěšná.

  • Loď kapitána Jamese Cooka
    Loď kapitána Jamese Cooka autor: ČT24, zdroj: ČT24
  • Výstava o plavbách Jamese Cooka
    Výstava o plavbách Jamese Cooka zdroj: ČT24

Cook se o rok později vylodil na Cookových ostrovech a poprvé překročil jižní polární kruh. Poté prozkoumal Novou Kaledonii. Při návratu objevil Jižní Georgii a Jižní Sandwichovy ostrovy. V Anglii byl pak povýšen do hodnosti námořního kapitána. Jeho třetí a poslední výprava, která měla za cíl najít tzv. severozápadní průjezd kolem Severní Ameriky, se mu však stala osudnou. Cook zahynul 14. února na Havajských ostrovech při potyčce s domorodci.

Významné bylo i Cookovo literární dílo. Na všech cestách si vedl pečlivé zápisky, které vyšly tiskem za jeho života i po smrti. Byl členem Královské společnosti nauk a získal její zlatou medaili. Všech Cookových výprav se zúčastnili významní vědci své doby, s jejichž přispěním bylo lidstvo obohaceno o obrovské množství nových poznatků.