„Bude to kvalitní šampionát,“ říká Kateřina Neumannová

Už jen sto dvanáct dní zbývá do největší sportovní akce v historii samostatného Česka, do mistrovství světa v klasickém lyžování, které bude na konci února hostit Liberec. V okolí areálu se ale stále staví. Stihne organizační výbor všechno podstatné připravit? Kolik nás celkem bude šampionát stát? Na to se Kateřiny Neumannové, prezidentky organizačního výboru pro přípravu mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci, ptal v Interview ČT24 z 29. října František Lutonský.

Do mistrovství tedy zbývají tři měsíce a pár dní. V jaké fázi jsou přípravy?
V tuto chvíli finišujeme se sportovní částí. Kdyby napadl sníh, sportovat se může začít už prakticky zítra. Práce je před námi samozřejmě ještě mnoho, dolaďují se doprovodné programy atd. Práce je hodně, ale nemám strach, že bychom něco nestihli.

Sportovat se může začít téměř okamžitě… Jako že by sem už najeli všichni závodníci, kteří se budou účastnit mistrovství světa?
Tím jsem chtěla říct, že je zajištěno zázemí pro závodníky i jejich realizační týmy. Jsou připraveny sportovní týmy organizátorů - rozhodčích, techniků apod. V areálu je připravena technika, která s prvními mrazy začne vyrábět sníh. Takže po sportovní stránce jsme připraveni. Ale jinak samozřejmě i sportovní týmy mají ještě před sebou kus práce.

Video Interview ČT24
video

Interview ČT24

Zeptám jinak, co ještě není?
Na Ještědu se dobudovává část tribun, to znamená zázemí pro závodníky. Tím veškeré stavební práce končí. Organizační výbor v tuto chvíli finišuje s výběrovými řízeními na jednotlivé dodavatele mobilních konstrukcí, mazacích buněk, kde bude zázemí pro týmy, a různých služeb, které musíme dodat externími firmami. To teď ještě není, ale montované konstrukce se už začaly stavět.

Nedávno tady byl na kontrole prezident Mezinárodní lyžařské federace Gian Franco Kasper, byl spokojen nebo měl nějaké připomínky?
Franco Kasper byl v globálním hodnocení určitě spokojen. Během této kontroly se ovšem diskutovaly naprosto detailní věci jako otázky týkající se oblasti bezpečnosti atd. Ale žádné vážnější připomínky ze strany FIS nebyly.
Jediná oblast, která v tuto chvíli ještě není úplně dořešená, je náš vztah k majiteli marketingových práv společnosti APF. Tam od FIS dotazy byly. Nicméně to se netýká zdaleka jen nás. My mistrovství pouze organizujeme, ale neprodáváme. A tam jsou stále určité nedořešené oblasti.

Z Mezinárodní lyžařské federace říkali, abyste to vyřešili co nejrychleji. Dávali dokonce také nějaká ultimáta, což bylo zhruba před měsícem?
To ne. Padala ultimáta právě směrem k majitelům práv, dokdy musí být například vyřešena situace s automobily. My máme vyřešenou dopravu pro závodníky autobusy apod. V tuto chvíli ale není zatím jasná automobilka, která bude zajišťovat takzvaný „limousine servis“. A to je otázka pro majitele marketingových práv. Tam skutečně určité lhůty padly - v následujících dnech musí být smlouvy uzavřeny.

Jak velká je pravděpodobnost, že si nakonec všechno budete dělat sami? Budete obíhat zdejší automobilky, aby poskytly auta?
Byli bychom docela rádi, protože bychom za tuto službu neplatili. Ovšem pokud by nám automobily dodali právě majitelé práv, platit bychom museli. V případě, že automobilku nezajistí, padne řada na nás a my jsem připraveni. Jsme schopni tuto službu zajistit podstatně levněji, než by ji zajistili Rakušané, kteří mají práva.

Jak to víte, že byste to dokázali levněji?
Protože majitelé marketingových práv na mistrovství světa chtějí vydělat a automobily, které by pro nás zajistili, by chtěli pronajmout s určitým ziskem. Myslíme, že v českých podmínkách se tyto ceny pohybují určitě někde jinde než třeba v Rakousku nebo na západ od nás.

Prezident FIS pan Kasper se vyjádřil s jistou pochybovačností, že to není zrovna ideální lokalita pro pořádní světového šampionátu. Souhlasila jste?
Spíš nám chtěl vyjádřit podporu, protože ve městě, které není na horách, je to vždy složitější. Je však třeba zdůraznit, že to byla právě FIS, která rozhodla o tom, že mistrovství světa se bude konat v Liberci. Takže to bylo na nich, aby zvážili veškerá pro a proti. Toto rozhodnutí padlo na kongresu FIS v roce 2004. Takže pan Kasper věděl, kam mistrovství světa dává, a určitě pevně českému lyžování věřil, že to i v těchto podmínkách zvládneme.

Bude ještě nějaká kontrola?
Tak velká určitě ne. S FIS jsme jinak prakticky v dennodenním kontaktu a problematik, které vzájemně řešíme, je mnoho. Na druhou stranu toto byla opravdu globální inspekce, kdy se dva dny kontrovaly všechny součásti mistrovství.

Kdy budou areály ve Vesci a na Ještědu definitivně hotové?
Pokud mluvíme o stavebních pracích, budou hotovy následující měsíc. Montované konstrukce tak na přelomu roku, začátkem ledna. Úprava sněhu je pak podstatně jednodušší na můstku, kde je sněhu potřeba daleko méně než na běžeckých tratích. Takže pevně věříme, že když bude příznivá zima, bude se skákat už v prosinci a v lednu.
U běžeckých tratí ve Vesci budeme podstatně opatrnější. V případě, že bude velice dobrá zima, umožníme tam možná nějaké závody nebo trénink v druhé polovině ledna. Ovšem třeba jen na části tratí. Finální příprava potom proběhne až v první polovině února.

To bude asi kvůli zkušenostem z únorového světového poháru, kdy jste na trať pustili závody, ale pak se nedostávalo sněhu?
V loňském roce byla situace komplikovanější, protože u velice vyspělého zasněžovacího systému ve Vesci (jde o skutečně nejmodernější techniku) vloni koncem roku probíhala teprve kolaudace. Používat jsme ho proto mohli začít až od prosince. Takže jsme přišli o měsíc mrazů v listopadu, protože zařízení ještě nemohlo být v provozu. Potom špatná zima v lednu i začátkem února nedovolila produkovat další sníh. Na to budeme letos samozřejmě lépe připraveni.

Museli jste kvůli únorovému světovému poháru něco měnit? Třeba co se týče samotné trasy, protože tam byla spousta kritiky. Museli jste nějak přehodnotit věci pro únor roku 2009?
Určitě ano. Poučili jsme se především z toho, že na prvním místě je sníh pro mistrovství světa. To znamená, že pokud nebude dobrá zima, nebudeme před konáním mistrovství riskovat úpravy tratí pro jakékoliv jiné soutěže.
Poučili jsme se i v tom, že nelze spoléhat jen na to, že vyrobíme sníh ve Vesci a Liberci, ale vytvořili jsme si dvě záložní varianty. Tedy dvě výrobny sněhu s povoleními, které už máme, abychom v případě opravdu největší nouze mohli sníh do Liberce dovážet z lokalit ve vyšší nadmořské výšce.

Pojďme k penězům. Kolik stojí výstavba celkem? Kolik to stojí daňové poplatníky?
Financování je potřeba rozdělit do dvou částí. Jedna je výstavba areálů a s tím související investice, které provedlo statutární město Liberec. Byly to jednak oba areály, ale i byty v Zeleném údolí i metropolitní páteřní síť. To jsou sice věci budované především pro konání mistrovství světa, ale Liberci budou sloužit i v budoucnosti. Investice ze strany státu, případně Libereckého kraje nebo statutárního města Liberec byly zhruba 1,3 miliardy korun.
Na těchto investicích organizační výbor jen spolupracoval v tom, že výstavbu zadával. Nebo spolupracoval na tom, jak by měla vypadat především sportovní část.
Pak je tady část organizační, kterou má na starosti organizační výbor. Tam se pohybujeme v částkách zhruba 460 milionů korun na samotnou organizaci mistrovství světa.

To jsou peníze, které musíte vydělat, aby šampionát nebyl prodělečný?
Na organizaci velkou částí přispívá Mezinárodní lyžařská federace, od které pravidelně dostáváme částky právě na to, abychom mohli mistrovství zorganizovat. Další finance můžeme získávat z drobné marketingové činnosti, prodeje vstupenek. Můžeme též, což je zakotveno v takzvaném „hosting kontraktu“, přijímat dary, případně příspěvky od státních organizací.

Bude šampionát výdělečný, nebo prodělečný?
Pracujeme na tom, aby byl rozpočet vyrovnaný. Aby pro organizátory, statutární město Liberec a svaz lyžařů, nevznikly žádné dluhy. Samozřejmě nemůžeme počítat, že by šampionát přinesl kromě toho, co po něm zůstane, nějak velké nebo výrazné zisky. To asi ne.

Může ještě doba do konání světového šampionátu přinést nějaké vícenáklady?
Neměla by. V tuto chvíli je rozpočet natolik přesný, že jsou v něm zakotveny veškeré vícenáklady, které se například před dvěma lety nedaly předpokládat. Pro tuto chvíli jsou čísla velice přesná.
Je pravda, že podle toho, jaká bude zima, se některé drobnější částky dají ušetřit. Anebo se naopak bude muset víc investovat třeba do výroby sněhu. To už jsou ale skutečně jen jednotkové částky, které rozpočet zásadně neovlivňují.

Dalo se to pořídit levněji?
Organizace určitě ne. U organizace se dá ušetřit na doprovodných programech, jestli uděláme ohňostroj, nebo ne, jestli pozveme umělce, nebo použijeme reprodukovanou hudbu. To jsou věci, na kterých se ušetřit dá.
Výstavba však byla naplánována dávno v minulosti. Takže do toho, jestli se dalo na něčem ušetřit, příliš nevidím. Toto financování nešlo přes organizační výbor, nerozhodovali jsme o tom, která stavební firma bude zodpovědná za výstavbu atd. Takže to nemohu hodnotit.

Možná budete mít na starosti i marketing v okamžiku, kdy se nedohodnete s agenturou APF. To znamená, že budete rozdělovat taky několik desítek milionů korun?
Části, které se dají zpeněžit, chce využít rakouská společnost APF. V případě, že se jim nedaří určitý segment obsadit, přenechají ho těsně před mistrovstvím světa nám. To však bude už tak relativně málo času, kdy je obchodování s těmito právy docela složité.

O jaký balík peněz se zhruba jedná?
Kolik získáte z marketingu, už je otázka. Pohybujeme se v rámci desítek milionů korun.

Prezident Mezinárodního lyžařského výboru Kasper řekl, že se premiér Topolánek zaručil stoprocentním finančním pokrytím celé akce. Je to pravda, nebo není?
To pravda být nemůže, asi došlo ke špatnému překladu nebo interpretaci jeho slov. Vláda svůj úkol už splnila, když podpořila výstavbu veškerých sportovišť apod. Celé to bylo spíše míněno tak, že vláda tuto akci podporuje. Jednotlivá ministerstva se s námi snaží spolupracovat, pomáhat nám, stojí za touto akcí a přejí jí úspěch. Premiér ovšem nemohl garantovat finanční krytí, protože to musí garantovat pořadatel.

Jiří Čunek pro časopis Týden řekl, že kabinet není pořádáním šampionátu nijak nadšen. Dodal ale, že v současné fázi nejde od projektu ustoupit, vláda nesmí celou investici zmařit. Je Jiří Čunek jediný potížista ve vládě?
Mluvila jsem s Jiřím Čunkem, dokonce jsme našli součinnost v oblasti horské služby, která spadá pod jeho resort. I pan ministr Čunek velice pomáhá. Jde spíš o to, že se někteří vrací k tomu, jestli prapůvodní úmysl pořádat mistrovství v Liberci, kde se muselo mnoho investovat, byl správný.
Jeho slova spíš byla o tomto než o aktuální situaci. Teď už mistrovství světa uspořádáme. Jsem přesvědčená, že to bude kvalitní šampionát.

Co by rozhodlo o ekonomickém úspěchu šampionátu? Budou to návštěvníci, počet závodníků? Nebo okamžik, kdy si řeknete, že to nebyl velký prodělek?
Určitá neznámá v rozpočtu je částka, kterou jsme schopni získat z prodeje vstupenek. Čím víc diváků bude, tím víc peněz jsme schopni získat. Prodej vstupenek totiž patří pod organizační výbor. Na prvním místě bude pochopitelně počasí a také divácká kulisa, to rozhodne o úspěchu šampionátu.

Kolik návštěvníků očekáváte?
Očekávání je jedna věc. Můžeme pracovat s čísly z předchozích šampionátů, která se pohybují od sta do tří set tisíc. V tom lepším případě mluvíme třeba o Německu, Öbersdorfu. Na druhou stranu v japonském Sapporu diváků mnoho nebylo. V Evropě budeme v úplně jiné situaci.
Jsou to ale skutečně jen odhady, které se pohybují na základě objednaných lístků atd. Čekáme přitom, že největší boom objednávek bude spíš až v následujících dvou měsících.

Na stránkách libereckého šampionátu jsem se dozvěděl, že padl rekord v počtu zastoupených zemí. Stále to platí nebo bude rekord ještě větší?
První uzávěrka přihlášek už proběhla. Takže u exotických zemí už jsme si jisti. Rekord tak asi nejspíše padne. Státy, které v tuto chvíli třeba z technických důvodů pozvánky ještě neposlaly, jsou totiž spíše lyžařsky vyspělé země, u kterých je jistota, že přijedou.
Ovšem například Brazílie, Trinidad a Tobago, jsou lyžařští exoti. A pokud tyto závodníky v Liberci budeme mít, bude to určitě jen plus. Navíc to ukazuje to, že jde tento sport nahoru a že i v exotických zemích se lyžuje.

Na druhou stranu, kdybych byl hodně jízlivý, řeknu, že ve Vesci ve výšce 400 metrů nad mořem se možná budou cítit jako doma. Teplo, beze sněhu.
Doufám, že Keňané tam jako doma nebudou. Samozřejmě nemůžu zaručit, že všude bude krásná zimní kulisa a zasněžené kopce. To bychom všichni rádi.
Na druhou stranu věřím, že to, co jsme doteď udělali, víceméně garantuje, že lyžovat se bude na sněhu a že se sněhem žádný zásadní problém nebude.

Co když nebude mrznout?
Když nebude mrznout v Liberci nebo Vesci, bude mrznout alespoň na horách. Nikdo snad neočekává tak špatnou zimu, že nebude mrznout na Mísečkách nebo v podobně vysoce položených lokalitách.
Pak už existují varianty jako výroba chemického sněhu za podpory tekutého dusíku. To je ale tak neskutečně drahé, že by se dalo počítat s přípravou jen minimálního okruhu, ale určitě ne všech tratí.

V podstatě čekáte na okamžik, kdy začne mrznout, abyste mohli začít vyrábět sníh. To už tři měsíce dopředu budete vyrábět sníh?
S prvními trochu stabilními mrazy s alespoň minus dvěma stupni začneme vyrábět sníh, který bude skladován na hromadách. Na tratě bude navezen samozřejmě až v posledním měsíci, tedy v druhé polovině ledna.

Nejdelší trasa, odkud by se měl vozit sníh, bude pětadvacet kilometrů?
Ano. V těchto lokalitách je připravena výroba sněhu dvěma až třemi děly. Nebudeme sníh nikde shrabovat, ale budeme ho tam od prvních mrazů vyrábět technikou, aby mohl být v případě potřeby odvezen.

Počasí ovlivnit nemůžete. Nevím, jestli můžete ovlivnit ubytovací kapacity. Vím, že při závodech světového poháru si některé výpravy a někteří diváci stěžovali, že hoteliéři a majitelé ubytovacích kapacit šponují ceny. To se dá asi očekávat s Libercem 2009 ještě mnohem víc?
To je moje velká starost, kterou neumím ovlivnit. Je zajištěno ubytování pro závodníky a členy týmů na rekonstruovaných vysokoškolských kolejích. Ovšem u ubytování pro návštěvníky, o které hrozně stojíme, je problém, že ceny hotelů jdou nahoru příliš.
Máme už některé odezvy ze zahraničí, že návštěvníci z dalekých zemí zvažují svou návštěvu u nás, protože ceny jsou tu dokonce vyšší než v německém Öbersdorfu. A to pro nás není dobrá zpráva.
Doufám, že nakonec majitelé ubytovacích kapacit půjdou stejnou cestou jako my a budou chtít mít své hotely plné, takže ceny neporostou do tak extrémních výšek.

Vám teď odešly z organizačního výboru dvě docela podstatné dámy. Výkonná ředitelka a šéfka dobrovolníků. Budete to nějakým způsobem řešit, nebo to berete? Proč vůbec odešly?
Tento problém byl vyřešen už ve chvíli, kdy odcházely. Jejich funkce byly rozděleny v rámci úspory sil mezi jiné spolupracovníky. Pozici manažerky pro dobrovolníky jsme obsadili už během týdne. Nicméně i během tohoto týdne tam pracovali její tři asistenti, kteří tam jsou víceméně rok. Kontinuita byla jednoznačná a k žádným problémům nedošlo.
Prostě je to tým, který má čtyřicet lidí. Někdy se stane, že někdo chce někam jinam, nebo se mu něco nelíbí. To byl i případ organizačního výboru. Pokud mi ale ze čtyřiceti lidí odejdou dva, není to pro mě žádná komplikace.

Není to stále důsledek sporů ohledně odvolání vašeho předchůdce a  vašeho jmenování do čela organizačního výboru?
Ne, ne, to určitě ne. Lidé, kteří chtěli odejít po odchodu mého předchůdce, odešli okamžitě. Potom se postavil nový organizační výbor. Takže jde o průběžnou obměnu části lidí. Ať už z důvodu, že jsme my chtěli, aby odešli, nebo že chtěli odejít oni.

Vidíte s odstupem odvolání Romana Kumpošta jako oprávněné? Podařilo se vám to vysvětlit? Zajímá mě váš názor i proto, že i vám osobně to docela uškodilo.
Nejsem ten, kdo by to měl vysvětlovat, protože jsem ho neodvolávala, ale byla pouze zvolena na jeho místo. Základ chyb byl v komunikaci. Pokud před rokem a půl nebylo zajištěno nebo komunikováno financování dostavby areálů, určitě se chyby staly.
Na druhou stranu jsem se snažila držet své práce a nechat se raději kritizovat. Priorita pro mě byla připravit loňské světové poháry a hlavně mistrovství světa. Do historie už se příliš vracet nechci.

Na druhou stranu tam padala slova i z vašich úst o trestních oznámeních. Nakonec jste k ničemu podobnému nesáhla?
Rozhodnutí bylo na výkonném výboru, protože určitá pochybení byla na hraně trestního oznámení. K této problematice se určitě můžeme vrátit jako organizační výbor po mistrovství světa, kdy na to třeba může být čas. Teď jsme se snažili napnout všechnu sílu k budoucnosti, tedy k úspěšnému šampionátu.
Ovšem to, že některé nesrovnalosti se třeba budou do budoucna řešit, to nevylučuji. Teď však chceme mít jen hezké mistrovství, a ne něco s právníky.

Co budete vůbec dělat po šampionátu? Šéfkou organizačního výboru už asi nebudete.
Práce pro mě neskončí prvního března. Následky šampionátu spolu s týmem budu určitě ještě pár měsíců potom likvidovat. Na druhou stranu mám spoustu projektů, kterým bych se chtěla v budoucnosti věnovat. Mám i určité možnosti chvíli působit v zahraničí. Ráda bych možná na chvíli do Ameriky. To je ale otázka několika měsíců. Teď to neplánuji, to přijde až po březnu příštího roku.

(redakčně kráceno)