16 bodů německého balíčku na podporu hospodářského růstu

Berlín - Program, který má Německu pomoci bojovat s hospodářskou a finanční krizí a který dnes schválil tamní kabinet, se skládá celkem z 16 nosných bodů. Zaměřuje se na podporu podnikání, pomoci má ale také domácnostem a obcím. Některé body bude muset Německo prosazovat dokonce na půdě Evropské unie. Následující výčet obsahuje detailnější informace o všech 16 bodech programu. Informace přinesl server Spiegel On-line.

Zdroj: Prezentace poradenské firmy Private Equity Intell

Financování

Dotace ve výši až 15 miliard eur má přimět státní rozvojovou banku KfW k rozšíření nabídky úvěrů.

Finanční prostředky poskytnuté Evropskou investiční bankou na podporu výzkumu, vývoje a inovací se mají navýšit ze 7,2 Miliard eur v roce 2007 na 10 miliard eur v roce 2009.

KfW změní podmínky pro poskytování peněz mladým inovativním firmám tak, aby mohly snáze dosáhnout na finanční prostředky.

Malé a střední podniky

Na dobu dvou let se zavádí degresivní odpisy movitých ekonomických statků ve výši 30 procent.

Malé a střední podniky získají větší možnosti v oblasti mimořádných odpisů.

Daňové odpočty řemeslníků při modernizaci a údržbě jejich provozů budou zdvojnásobeny.

Podpora obcí a regionů 

Více peněz půjde také do zlepšení regionálních ekonomických struktur. Spolková vláda na něj dá jednotlivým spolkovým zemím v roce 2009 k dispozici dodatečných 200 milionů eur.

Programy KfW pro obce se špatnou infrastrukturou se zvýší o 3 miliardy eur. 

Automobily - daně a emise

Nové osobní automobily budou na rok osvobozeny od daně z motorových vozidel, auta spadající do třídy Euro 5 a 6 na dva roky. Osvobození bude v platnosti do konce roku 2010.

Německá vláda se bude v Evropské unii snažit prosadit mírnější podmínky pro emise CO2 vypouštěné automobily.

Podpora zaměstnanosti 

Zvláštní program pro starší zájemce o práci a pracovníky s nižší kvalifikací bude fungovat plošně.

Zvýšení počtu zprostředkovatelských míst v pracovních agenturách má zrychlit zaměstnávání krátkodobě nezaměstnaných.

Zkrácený pracovní úvazek bude moci trvat až 18 měsíců místo současných 12. Toto opatření by mělo platit ale pouze po dobu jednoho roku, pak se Německo vrátí ke stávající úpravě.

Ostatní opatření

Urychlí se naléhavé investice do dopravy. Kromě toho bude v letech 2009 a 2010 fungovat nový inovační a investiční program Doprava. Objem prostředků, které z něj bude možné čerpat, zatím není přesně znám. Hovoří se ale o miliardě eur ročně. 

Finanční prostředky pro program na sanaci budov a pro jejich další modernizaci se v letech 2009 až 2010 navýší o 3 miliardy eur. 

Vláda uvažuje o mimořádné dotaci ve výši 100 milionů eur na zlepšení zemědělských struktur.