Guillaume Apollinaire - zakladatel moderní poezie

Paříž - V listopadu 1918 zemřel slavný francouzský básník Guillaume Apollinaire, který je považován za zakladatele moderní poezie, slavné jsou jeho sbírky Alkoholy. Apollinaire byl i svébytným prozaikem a dramatikem i teoretikem kubismu. Do historie literatury 20. století se zapsal především úvodní básní ze sbírky Alkoholy, jíž dal název Pásmo. Je to proud vzpomínek, reálných i snových obrazů, který do češtiny přeložil Karel Čapek. Jeho básnické sbírky Alkoholy a Kaligramy se staly mezníkem ve vývoji francouzské poezie a vytyčily cestu modernímu umění na přelomu 19. a 20. století. Dnešními literárními vědci jsou jeho básně označovány za kubofuturistické - spojují totiž prvky kubismu a futurismu. Pro jeho texty je typické uvolnění struktury básně, odstranění interpunkce, dynamika, polytematičnost, spojování představ na základě asociací.

Apollinaire byl jeden z nejpopulárnějších členů  Montparnasské umělecké komunity v Paříži. Jeho přáteli a spolupracovníky byli Pablo Picasso, André Breton, Jean Cocteau, Marc Chagall, Marcel Duchamp a další.

Jeho matka, rozená Angelica Kostrowicka, byla polská šlechtična, narozená blízko Nowogródek (nyní v Bělorusku). Jeho otec je neznámý, ale podle dohadů to mohl být Francesco Flugi d'Aspermont, švýcarsko-italský aristokrat, který z Apollinairova života záhy zmizel.

Dětství strávil v Monaku, později žil v Paříži. Roku 1911 byl po nějakou dobu uvězněn ve věznici La Santé pro podezření z krádeže fénických sošek v době aféry týkající se krádeže Mony Lisy.

Bojoval v první světové válce, u dělostřelectva a u pěchoty, byl také raněn a trepanován pod chloroformem. Po rekonvalescenci působil v zázemí u odboru pro styk s tiskem. Roku 1918 se oženil, ve stejném roce zemřel na španělskou chřipku.

Apollinaire byl zakladatelem několika časopisů (např. Ezopova hostina, Pařížské večery, Moderní literatura a Imoralistická revue).