Americký student Fred Cohen zahájil éru počítačových červů

Washington - Viry, červy a další formy zákeřného softwaru jsou problémem, jemuž musí čelit snad všichni aktivní uživatelé počítačů. Jedním z prvních odborníků, kteří se začali problematikou škodlivých kódů a obrany proti nim zabývat, byl Američan Fred Cohen. Vir, který stál na počátku jeho výzkumu, předvedl Cohen v roce 1983. První programy obtěžující uživatele počítačů vznikly již v první polovině sedmdesátých letech minulého století, přičemž neblahé prvenství bývá připisováno prográmku Creeper. Významný milník v historii škodlivých kódů pak představoval program Elk Cloner, který roku 1982 ve větší míře napadl počítače Apple II.    

Doktorand na Jihokalifornské univerzitě Fred Cohen se na podzim 1983 rozhodl problematice škodlivých kódů podívat na zoubek podrobněji. V rámci semináře o počítačové bezpečnosti napsal pro operační systém Unix program, který se choval obdobně jako skutečný biologický parazit. Z prvotního hostitele, kterým byl program pro grafické zobrazení struktury adresářů, se Cohenův vir kopíroval do dalších programů a postupně získával přístupová práva k jednotlivým částem počítačového systému.

Pětice praktických pokusů prokázala, že software se má čile k světu. Rychlost s jakou pracoval, překvapila i samotného tvůrce. Nadvládu nad počítači získal vir nejpozději do hodiny od spuštění, přičemž rekord byl necelých pět minut. Pokus ovšem kromě řady užitečných informací Cohenovi vynesl i zákaz dalších experimentů od konsternovaného správce systému.  

Zpočátku se viry šířily zejména prostřednictvím disket, ale pravý boom zažily až s masovějším nástupem počítačových sítí v devadesátých letech. V souvislosti s rozšířením internetu nešlo jen o nárůst počtu zákeřných kódů, ale také o vznik kvalitativně nových forem počítačové „havěti“, označované souhrnně jako malware. Uživatelé výpočetní techniky se tak začali učit novým pojmům jako počítačový červ, což je v podstatě vir, který se šíří sítí bez nutnosti být součástí jiného programu nebo třeba trojský kůň, jak se označuje program, který předstírá určitou činnost, zároveň však provádí i akce, o nichž uživatel neví.

Vzdor snaze vývojářů antivirových programů nevypadá současná situace na poli počítačové bezpečnosti nijak růžově. Podle zářijové zprávy softwarové společnosti Symantec počet virů a dalších škodlivých programů letos přesáhne 1,2 milionu. Před osmi lety přitom bylo jejich množství tisíckrát nižší a v roce 2000 se pohybovalo jen kolem 11.000 programů.