Dopis Béma, kterým se omluvil z návštěvy poslaneckého klubu ODS

Text dopisu, jímž se pražský primátor a první místopředseda ODS Pavel Bém omluvil z dnešního jednání s poslaneckým klubem své strany:

V Praze dne 11.11.2008

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s mojí plánovanou návštěvou Vašeho poslaneckého klubu, která měla proběhnout dnes ve 13:00. Mým původním záměrem bylo Vás seznámit s důvody mé kandidatury na post předsedy ODS. Jsem totiž pevně přesvědčen, že nové vedení ODS personálně nesvázané s každodenní činností vlády by mohlo přinést ODS nový impulz a manévrovací prostor, který tak nutně potřebujeme, chceme-li využít zbytek volebního období k prosazení reforem obsažených v trojkoaličním projektu a opětovnému nalezení vzájemné důvěry s našimi voliči. Svoji kandidaturu chápu jako podpoření současné vlády. Všichni víme, že bez zlepšení komunikace mezi sebou na všech úrovních a bez vytvoření prostoru k otevřené diskusi je to cíl obtížně dosažitelný. O tom všem jsem chtěl s Vámi dnes mluvit a chtěl jsem rozptýlit Vaše obavy, že mé případné předsednictví by vedlo k destabilizaci a oslabení pozice vlády a jejího premiéra.

Víkendové prohlášení Mirka Topolánka o možné dohodě s Jiřím Paroubkem, které nebylo v rámci grémia konzultováno, vytváří zcela novou politickou situaci, která může znamenat obrat v našich dosavadních postojích k této levicové straně. Toto je zásadní politické rozhodnutí, které musíme přenést nejprve na jednání Výkonné rady tuto sobotu 15. listopadu 2008. Také jednoznačné vyjádření Mirka Topolánka, že si spolupráci se mnou nedokáže ve vedení ODS představit, je pro mne jedním z důvodů k omluvě z Vašeho dnešního zasedání.

Pevně věřím, že budeme mít další a vhodnější příležitost pro vzájemnou diskusi s klubem nad záměry, s kterými chci před kongres předstoupit.

Se srdečným pozdravem

Pavel Bém, 1. místopředseda ODS