Založení Svazu lyžařů ČR

Praha - Svaz lyžařů České republiky je nejstarším národním lyžařským svazem na světě. Založen byl 21. listopadu jako Svaz lyžařů v Království českém. Stalo se tak v Jablonci nad Jizerou z iniciativy nadšeného sportovce Josefa Rösslera-Ořovského, který svolal do tamního hotelu Ráj zástupce všech tří v té době existujících lyžařských spolků. Ústřední lyžařskou organizaci tvořily Český Ski klub Praha, Český Krkonošský spolek Ski Jilemnice a Český Ski klub Vysoká nad Jizerou.

Prvním předsedou svazu se stal Jan Buchar, řidící učitel z malé krkonošské školy nedaleko Jilemnice. Po něm převzal vedení svazu zakladatel mnoha sportů v Čechách Josef Rössler-Ořovský. Na I. lyžařském kongresu v Oslo v roce 1910 měl Svaz lyžařů v Království českém své zástupce a naši lyžaři se aktivně účastnili i následujících mezinárodních lyžařských kongresů.

Činnost svazu se v době silného národnostního útlaku rozvíjela jen pozvolna. Členů zato neustále přibývalo. V roce 1909 sdružoval svaz 18 klubů s 860 členy, v následujícím roce 28 klubů s 1500 členy a v roce 1913 měl už registrováno 61 klubů a spolků se 7483 členy. Čeští milovníci zimní přírody si v té době oblíbili Krkonoše. Do těchto hor pořádali pravidelné zájezdy a stavěli zde první budy. Brzy se začalo lyžovat i na Šumavě, Českomoravské vysočině, v Beskydech a Jeseníkách.

Po vzniku Československa v roce 1918 nastala v lyžařské organizaci složitá situace. Vedle Svazu lyžařů republiky Československé, který vznikl přejmenováním Svazu lyžařů v Království českém, byli lyžaři organizováni v Sokole, Klubu čs. turistů, Svazu čs. důstojníků, Orlu, Dělnické tělovýchovné jednotě, ve skautských organizacích a jinde. V tomto období se měnila a zdokonalovala i organizační struktura svazu. V jeho čele stanula ústřední komise, která vše řídila.

2. světová válka, spojená s německou okupací Čech, Moravy a Slezska, a dalších 40 let komunistického režimu, znamenaly stagnaci a omezení lyžařského sportu v zemi. Svaz musel čelit vnitropolitickým vlivům, které mnohdy necitlivě zasahovaly do přirozeného vývoje sportu a některých jeho disciplín. Poslední desetiletí stoletého života svazu však zejména sportovními výsledky naznačuje dobrý start do další historie.

Pamětní stříbrná mince ke 100. výročí Svazu lyžařů v Království českém.
Pamětní stříbrná mince ke 100. výročí Svazu lyžařů v Království českém.