Vědec Doug Engelbart představil první počítačovou myš

San Francisco - Americký vědec Doug Engelbart a tým jeho kolegů ze Stanford Research Institute představili 9. prosince 1968 v San Franciscu vstupní zařízení založené na přenosu pohybu ruky do grafického adaptéru, tedy první počítačovou myš. Tato prezentace malé dřevěné krabičky, jejíž pomocí bylo možné po obrazovce monitoru posunovat „brouka“, jak se tehdy říkalo kurzoru, pak vstoupila do historie výpočetní techniky pod přezdívkou „matka všech ukázek“.

První počítačová myš se svým dnešním kolegyním příliš nepodobala. Měla tvar kvádříku vyrobeného ze dřeva a disponovala jediným tlačítkem. Ve spodní části krabičky byla dvě vzájemně kolmá kolečka, která se při pohybu myši po podložce otáčela. Jedno kolečko indikovalo jízdu vpřed a vzad, zatímco druhé se otáčelo při pohybu myší do stran. Snímače měnily otáčení koleček na elektrické impulzy, z jejichž vzájemného poměru dokázal software vypočítat směr, jímž se myš pohybovala, i vzdálenost, kterou při tom urazila.

Spolu s myší předvedl Engelbart v prosinci 1968 i klávesnici s pěti tlačítky, jejichž kombinací bylo možné napsat všechny běžné znaky. Engelbart totiž předpokládal, že uživatelé budou mít při práci jednu ruku stále položenou na myši, takže nebudou moci zapojit do psaní všech deset prstů.