Námořník Selkirk posloužil jako námět Robinsona Crusoe

Santiago de Chile - V září 1704 byl pro neshody s kapitánem lodi vysazen za trest na opuštěném ostrově Más a Tierra u chilských břehů skotský námořník Alexander Selkirk. Nalezen zde byl náhodou po čtyřech letech a čtyřech měsících, 2. února 1709, a dovezen do Anglie. Jeho osud inspiroval anglického spisovatele Daniela Defoea k napsání románu Robinson Crusoe - jeho hrdina ale na opuštěném ostrově prožil 28 let, dva měsíce a 19 dní.

Do osudu Selkirka, který se narodil v roce 1676 ve skotském městě Largo, kde jeho otec provozoval ševcovské řemeslo, výrazně zasáhl britský mořeplavec a pirát William Dampier, který jako první třikrát obeplul zeměkouli. Dampier během své druhé cesty Selkirka vysadil v září 1704 na ostrově u Chile a v únoru 1709 jej ten samý Dampier při své třetí cestě kolem světa zachránil.

Osmadvacetiletý Selkirk byl vysazen na ostrově Más a Tierra (od roku 1966 se jmenuje Robinson Crusoe), který leží asi 650 kilometrů od chilského pobřeží a je součástí souostroví Juan Fernández. Asi 180 kilometrů západně od tohoto ostrova leží další ostrov, který se od roku 1966 nazývá ostrov Alexander Selkirk (dříve Más Afuera), který ale skotský námořník údajně nikdy neviděl.

Selkirk s sebou měl jídlo na jeden den, pušku a střelný prach, trochu tabáku, sekeru, nůž a kotlík. Vlastnil také bibli, několik navigačních přístrojů a pár knih. Na ostrově si pak zbudoval dvě dřevěné chatrče, jejichž střechy pokryl dlouhou trávou. V menší skladoval potraviny a větší obýval. Naučil se rozdělávat oheň třením dvou hůlek.

Každý den si vyhradil čas na čtení, zpívání žalmů a modlení, takže podle svých vlastních slov byl lepším křesťanem než kdy předtím. Aby neztratil pojem o čase, začal dělat nožem zářezy do kmenů stromů. Jeho jídelníček byl velice pestrý. Skládal se nejen z ryb, velkých raků, masa ulovených koz, ale i z ovoce, zeleniny a různých druhů koření.

Román se liší od reality 

Defoeův Robinson Crusoe, který byl na opuštěném ostrově sedmkrát déle než Selkirk, se po dobrodružném životě ocitl po ztroskotání lodi na neobydleném ostrově. Nikoli ale v Tichém oceánu u Chile, ale v Atlantském oceánu nejspíš u břehů Venezuely.

Přežil zde díky houževnatosti a pracovitosti: obdělal kousek půdy, ochočil si několik zvířat a postavil si příbytek. Ze spárů lidojedů poté osvobodil jednu jejich oběť, kterého nazval podle dne této události Pátkem. Po více než 28 letech pobytu na ostrově odjel s anglickou lodí i s Pátkem do Anglie, na ostrov se ale po sedmi letech vrátil.

Defoeův román s plným názvem Život a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoea, námořníka z Yorku slavil ohromný úspěch. Kniha měla u čtenářů nebývalý ohlas a stala se bestsellerem po celém světě. Francouzský filozof a spisovatel Jean Jacques Rousseau ji dokonce považoval za vrcholné dílo tehdejší literatury.