Adam Kuszaj přijal v javornickém kostele Nejsvětější Trojice kněžské svěcení

V sobotu 12. ledna se v Javorníku odehrála událost, kterou v širokém okolí nikdo nepamatuje. Z rukou biskupa ostravsko-opavské diecéze Františka Václava Lobkowicze v javornickém kostele Nejsvětější Trojice přijal kněžské svěcení dosavadní jáhen magistr Adam Kušaj.