Výuka dospělých na SŠ hospodářské a lesnické v Hejnicích

Střední škola hospodářská a lesnická v Hejnicích se již několik zapojuje do vzdělávacího programu výuky dospělých v oborech, které odpovídají zaměření této školy, jako je například projekt Péče o krajinu a její tvorba, který je realizován od září 2006. Tento projekt je spolufinancován Evropským státním fondem, státním rozpočtem ČR, Libereckým krajem a školou samotnou.