Soutěžily dětské hlídky Junáka

V areálu pod Radíkovskou věží proběhl v sobotu 7. června krajský závod Světlušek a Vlčat. Na start se postavilo celkem čtrnáct 5-7 členných hlídek. Závod byl určen pro děti od šesti do dvanácti let. Děti musely plnit různé úkoly fyzické zdatnosti, absolvovaly soutěže na paměť, poznávaly rostliny, pamětihodnosti vlasti, historii skautingu apod. Do celkového hodnocení se započítávaly nejen body získané na stanovišti, ale také čas strávený na trati. Vítězné hlídky z chlapecké i dívčí kategorie postoupily do celorepublikového kola, které se uskuteční v září.