Nejlepší jablko Horňácka je Rubín

V Louce, jedné ze zahrádkářsky nejaktivnějších obcí Horňácka, se opět vystavovalo. Soutěžilo se o cenu za nejlepší jablko. Exponátů se sešlo hodně. Vystavovali jak ti nejmenší, tak i děti ze škol až po zkušené zahrádkáře. Porota konstatovala, že vystavené exponáty byly na velmi slušné úrovni. Jako nejlepší jablko Horňácka byl vyhodnocen Rubín.