III. reprezentační horňácký ples

Primáši všech zúčastněných muzik Třetího reprezentačního horňáckého plesu v brněnském hotelu Voroněž zahráli v průběhu večera věhlasnému muzikantovi Martinu Hrbáčovi, k jehož sedmdesátinám byla vydána kniha "Zahrajte ně, majstre". Součástí knižní publikace je i CD s archivními nahrávkami tohoto slavného horňáckého hudce zpěváka z moravsko-slovenského pomezí, které ještě nikde nezazněly.