Dny zdraví v Třebíči

Organizace Zdravé město ve spolupráci s VZP pořádaly v Třebíči tradiční Dny zdraví. Jedná se již o dvanáctiletou tradici této akce. Na přípravě a realizaci se kromě Zdravého města podílely i další partnerské organizace. Mezi ty tradiční patří střední zdravotnická škola, Sokol Třebíč, městská policie nebo studentský parlament. Dny zdraví byly zahájeny veletrhem zdraví. V bohatém programu se představily nejrůznější neziskové organizace, které se zdravým životním stylem zabývají. V rámci akce si lidé mohli nechat změřit cholesterol nebo tlak. Zároveň bylo možné využít různých forem poradenství a seznámit se i s východní medicínou. Lidé si mohou nechat zmapovat své zdraví v následujících čtrnácti dnech, po které se Dny zdraví konají.