Dárci krve pomáhají kolínské nemocnici

Kolínská nemocnice je zdravotnickým zařízením se spádovou oblastí 300 000 pacientů. Při operacích je velmi důležitý dostatek krve, kterou nemocnice získává od dobrovolných dárců. Stát se dárcem krve vyžaduje splnění několika podmínek, které jsou nezbytné pro bezpečnost příjemců. V registru kolínské nemocnice je v současné době na pět tisíc dárců krve. Muži mohou darovat krev čtyřikrát ročně a ženy třikrát.