V Otročiněvsi byl k vidění živý betlém

Narození Ježíška si připoměli občané z Otročiněvsi již podeváté živým betlémem. Každý rok leží v jesličkách chlapeček, jen v loňském roce se v obci žádný chlapeček nenarodil, tak v jesličkách ležela holčička. Letos to byl opět chlapeček, Matěj Lulák. Ze zvířátek byli k vidění koně, ovce, koza, osel a letos poprvé i velbloud.