Masopustní rej v Roztokách u Křivoklátu

V Roztokách u Křivoklátu oslavili masopust při krásném počasí. Když se loučili se zimou a vítali jaro Masky a lidé byli všude dobře pohoštěni. Celý masopustní průvod vedl dobrý voják Švejk. Průvod byl zahájen na návsi, kde proběhla první scénka. Další zastávka byla u starosty, kde lidi pobavili myslivci. Masopustní průvod se také zastavil u základní školy, kde vystupovaly děti z mateřských škol. Veselé setkání proběhlo i u místní hasičárny. Na masopustním veselí se podílely čtyři vesnice. Příští rok projde masopustní průvod Křivoklátem.