Biskup Williamson je znám svými kontroverzními názory, a to nejen na holokaust

Vatikán - Ve Vatikánu byla po znepokojení vyvolaném v celém světě zrušením exkomunikace pro biskupa Richarda Williamsona, jenž zpochybnil rozsah holokaustu, poprvé otevřeně položena otázka, jak papež Benedikt XVI. spravuje katolickou církev. Právě biskup Williamson na sebe v minulosti upozornil několika prohlášeními. Například již před dvaceti lety v Kanadě popřel existenci plynových komor a později prohlásil, že teroristické útoky z 11. září 2001 byly dílem amerických tajných služeb.

Williamsonovy názory na holokaust opět zazněly v interview pro Švédskou televizi, natočeném již v listopadu 2008. Televize je však odvysílala až letos v lednu. Williamson tak vyvolal mohutné protesty, a to nejen v náboženských kruzích. Hrozí mu navíc postih v Německu, kde bylo interview pořízeno a kde je popírání holokaustu trestným činem, za který hrozí trest do pěti let vězení.

0Richard Williamson ve Švédské televizi

„Věřím, že žádné plynové komory neexistovaly … Myslím, že v nacistických koncentračních táborech zahynulo 200 až 300 tisíc Židů … ale žádný z nich v plynových komorách.“

Své názory neprezentoval poprvé. Již dříve byl obviněn z popírání holokaustu - odmítal existenci plynových komor a prohlásil, že ne šest milionů, ale mezi dvěma a třemi sty tisíci Židů zahynulo v nacistických koncentračních táborech. Vyzdvihl také popírače holocaustu Ernsta Zündela.

Italská média dokonce spekulují o tom, že za vším je spiknutí s cílem způsobit papeži potíže. Dokládá to prý také skutečnost, že někdo se musel postarat o to, aby švédská televize odvysílala rozhovor s biskupem Williamsonem právě v době, kdy z Vatikánu přicházely signály, že exkomunikace bude zrušena, tvrdí italský list Il Giornale.

Radikální názory biskupa Williamsona jsou známy 

Williamson svými názory stojí na radikálním konci tradicionalistického spektra. Odmítá kompromis s Vatikánem, který obviňuje ze lží a z toho, že je „v moci Satana“. Williamson tvrdí, že Kněžské bratrstvo svatého Pia X. (FSSPX) není schizmatické, ale je společenstvem opravdových katolíků, kteří udržují „úplnou víru“.

Stejně jako bratrstvo odmítá změny schválené druhým vatikánským koncilem, který považuje za liberální, neomodernistický a poškozující katolickou církev. Mezi změnami, které odmítá, jsou neformálnost a jednoduchost v bohoslužbách, místo nichž preferuje „krásu a majestátnost, krásnou hudbu a hábity“. Williamson považuje hlavní směr katolické církve po druhém vatikánském koncilu za příliš vstřícný jiným vyznáním a náboženstvím, ekumenismus je podle něj chyba. Nesouhlasí rovněž s některými teologickými názory papežů Jana Pavla II. i Benedikta XVI.

Williamson má pevné stanovisko ohledně rolí mužů a žen a ohledně oblékání. Je proti tomu, aby si ženy oblékaly kalhoty nebo šortky. Na druhé straně požaduje i více mužnosti od mužů.

Podporuje také konspirační teorie týkající se atentátu na prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. Obhajuje také teorie o stržení budov World Trade Center - odmítá, že šlo o teroristické útoky, tvrdí, že se jedná o akci americké vlády.

Williamson vyjádřil kontroverzní názory na židy

Označil je za „nepřátele Krista“ a žádal jejich konverzi ke katolictví. Tvrdí, že židé a svobodní zednáři přispěli ke „změnám a korupci“ v katolické církvi. Prohlásil také, že židé usilují o světovou nadvládu a že věří, že Protokoly sionských mudrců jsou autentické. Williamson odmítá, že je antisemita, protože vystupuje proti „odpůrcům našeho Pána Ježíše Krista“ a protože se rovněž staví proti jiným skupinám, jako jsou komunisté a svobodní zednáři.

Tradicionalisté byli exkomunikováni v roce 1988

Čtyři biskupové z tradicionalistického Kněžského bratrstva svatého Pia X. (FSSPX) byli z církve vyobcováni v roce 1988. Tradicionalističtí katolíci se s novou linií Vatikánu přijatou na druhém vatikánském koncilu v letech 1962-1965 neshodovali zejména pokud jde o uznání náboženské svobody a odstoupení od dosavadní doktríny, že židé nesou odpovědnost za Kristovu smrt. Snětí exkomunikace však v podstatě znamená, že byla odstraněna překážka k započetí dialogu s FSSPX o celé řadě teologických otázek. Vatikán ve středečním prohlášení uvádí jako nezbytnou podmínku pro budoucí uznání FSSPX to, že tradicionalisté musejí uznat výsledky druhého vatikánského koncilu a autoritu papežů, kteří po tomto koncilu následovali.