Jurij Andropov vydržel pouhé dva roky po smrti Brežněva

Moskva - Generální tajemník ÚV KSSS a předseda prezídia Nejvyššího sovětu SSSR Jurij Vladimirovič Andropov zemřel právě 9. února 1984. V čele státu stanul v listopadu 1982 po smrti svého předchůdce Leonida Brežněva. Patnáct let předtím šéfoval tajné policii KGB. Jeho styl vlády se však od Brežněva ostře lišil. Projevoval se jako opatrný reformátor. Snažil se posílit všeobecnou disciplínu a vystupňoval boj proti korupci. V ekonomické oblasti zahájil experiment na úseku podnikového řízení, v jehož rámci chtěl přesunout na podniky a kolchozy více rozhodovacích pravomocí.

V roce 1967 se Brežněvovi podařilo sesadit tehdejší hlavu KGB Semičasného. Na jeho místo dosadil J. V. Andropova, který zde působil až do roku 1982. Vzhledem k úpadku Brežněvovy osobnosti se Andropovovi otvírala možnost ucházet se o jeho následnictví. Ač měl původně Brežněv jiné favority, měsíc před svoji smrtí určil jako svého nástupce právě Andropova.

Jeho největším úspěchem se stala jeho kádrová politika. Prosazoval nové a mladší stranické kádry. Široká obměna oblastních a krajských tajemníků strany, ministrů a vedoucích oddělení ve vlastním ÚV KSSS naznačovala velké kádrové změny. Díky jeho špatnému zdravotnímu stavu k nim nedošlo. Přesto ještě stačil dosadit na významná místa své lidi, mezi nimi Michaila Gorbačova, kterého doporučil jako svého nástupce. Gorbačov byl do funkce zvolen v roce 1985.