Pěvecká soutěž Třebčínský skřivánek

První únorovou neděli se v kulturním domě v Třebčíně konala pěvecká soutěž. Již druhý ročník akce Třebčínský skřivánek uspořádala kulturní komise v Třebčíně. Před soutěží vystoupily mažoretky z Litovle a potom děti zazpívaly dvě písně: jednu lidovou a druhou podle vlastního výběru. Odborná komise vyhlásila výsledky ve všech kategoriích a vítězní zpěváci byli ohodnoceni sladkou odměnou - čokoládou nebo oplatky.