Maturita v sedle

Středoškolské studium zakončuje maturita, která se obvykle skládá ve třídě před maturitní komisí. Jinak je tomu na odborných školách. Například studenti jezdectví na zemědělské škole musí prokázat znalosti v ovládání a péči o koně. Zkouška zahrnuje ukázku jezdeckých dovedností a schopností, což je součástí parkurového ježdění. Dále maturanti musí umět koně zapřahat i ošetřovat. Praktickou jízdu na koni u maturity nemusí předvádět každý student. Alternativní možností jsou i otázky z chovu hospodářských zvířat nebo rostlinné výroby. Většina studentů se však jízdě na koni věnuje aktivně, proto si ji vybrala i jako maturitní disciplínu. Absolventi oboru jezdectví se mohou uplatnit jako ošetřovatelé, cvičitelé nebo trenéři koní. Někteří budou pokračovat ve studiu na vysoké škole.