Ve vězení zemřel bývalý předseda vlády Rudolf Beran

Praha - Bývalý agrární politik a předseda vlády Rudolf Beran zemřel 28. února 1954 ve věznici Leopoldov, kde si odpykával dvacet let těžkého žaláře za protinárodní činnost a kolaboraci. Zatčen byl krátce po skončení druhé světové války a k dlouholetému odnětí svobody a propadnutí veškerého jmění byl odsouzen v dubnu 1947, třebaže v jeho prospěch vypovídala řada svědků. Zemřel ve věku 66 let. Svou politickou kariéru zahájil v agrární straně, jejíž byl v letech 1935 až 1938 předsedou. Ve straně patřil k pravému křídlu a za první republiky udával v konzervativních kruzích zásadní tón. Jeho vliv se zvyšoval úměrně tomu, jak upadal vliv bývalého premiéra Karla Kramáře, který stejně jako on kritizoval hradní politiku domácí a především zahraniční. Po Kramářově smrti (1937) se Beranův význam ještě zvýšil.

Zdroj: www.wikipedia.org Autor: www.wikipedia.org

Do čela politického života se dostal po mnichovské kapitulaci, kdy se výrazně angažoval při vzniku Strany národní jednoty, která sjednotila všechny české nelevicové strany a část národních socialistů a jejímž byl do roku 1939 předsedou. Od prosince 1938 do dubna následujícího roku byl předsedou vlády, která zdůrazňovala význam autoritativní demokracie. Později se mu vymstilo, že 15. března vítal v Praze Hitlera a říšského protektora Konstantina von Neuratha.

Roku 1941 byl zatčen gestapem

Po nastoupení vlády Aloise Eliáše se uchýlil na svůj statek do rodných Pracejovic a dál sledoval politické dění. Udržoval i kontakty s představiteli zahraničního a domácího odboje, který finančně podporoval. V červnu 1941 byl zatčen gestapem a v dubnu 1942 odsouzen za napomáhání k velezradě k deseti letům vězení. Propuštěn byl v prosinci 1943 a až do konce války pak žil na svém statku.