Hudební odpoledne pro děti i rodiče v Roztokách u Křivoklátu

Pro děti a rodiče uspořádala mateřská školka v Roztokách u Křivoklátu hudební odpoledne s kapelou Kastelán. Škola má na každý měsíc vypracovaný projekt a jedním z témat na únor bylo poznávání hudby ve všech jejích proměnách. Děti se učí estetickému cítění hudebního rytmu, analyticko-syntetickým činnostem a poznávání hudebních nástrojů. Proto se ve školce rozhodli, že uspořádají jedno netradiční odpoledne s rodiči, a pozvali kapelu, ve které hraje právě jeden z tatínků. Děti si zahrály pohádku "O zimě" a přednesly básničky, aby už jaro brzy přišlo. Na ukončení si děti zatancovaly s rodiči a tancovaly i paní učitelky. Bylo to "super" odpoledne.