Otvírání studánek ve Tvarožné Lhotě

K příchodu jara patří i symbolické otvírání studánek. O to se starají každý rok děti z přírodovědného kroužku ve Tvarožné Lhotě. V širším okolí se nachází asi dvanáct studánek. Děti je nejen čistí, ale seznamují se tak i s různými rostlinami a živočichy v dané lokalitě. Poznaly i prvního posla jara - prvosenku. Svůj pobyt v přírodě završili děti a dospělí tradičním opékáním buřtů. Další akcí přírodovědného kroužku bude sázení ovocných stromů.

Video Reportáž Antonína Vrby
video

Reportáž Antonína Vrby