Charitativní koncert studentské kapely Hangmen

Ve středu 10. června proběhl v hlavním sálu kulturního střediska K-TRIO v Ostravě-Hrabůvce charitativní koncert. Prezentovala se zde studentská rocková kapela Hangmen. Vstupné na koncert bylo dobrovolné, výtěžek byl určen dětské onkologii Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě. Organizace koncertu se chopil ředitel soukromého gymnasia EDUCAnet Ostrava Marek Šimoňák, který dal k uskutečnění koncertu první impuls. Pro velký úspěch je velmi pravděpodobné, že charitativní koncert se uskuteční i v příštím roce.